Làm cửa nhôm kính luôn là giải pháp tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho mọi công trình. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại cửa nhôm khác nhau. Điển hình nhất phải kể tới là cửa nhôm Xingfa.

I. Nhôm Xingfa là gì?

Cửa đi mở quay nhôm Xingfa

Cửa đi mở quay 1 cánh nhôm Xingfa

Cửa đi mở quay nhôm Xingfa

Cửa đi mở quay 2 cánh nhôm Xingfa

Cửa đi mở quay nhôm Xingfa

Cửa đi mở quay 4 cánh nhôm Xingfa

Cửa đi mở trượt nhôm Xingfa

Cửa Đi Mở Trượt 2 Cánh Nhôm Xingfa

Cửa đi mở trượt nhôm Xingfa

Cửa Đi Mở Trượt 3 Cánh Nhôm Xingfa

Cửa đi mở trượt nhôm Xingfa

Cửa Đi Mở Trượt 4 Cánh Nhôm Xingfa

Cửa sổ mở hất nhôm Xingfa

Cửa Sổ Mở Hất 1 Cánh Nhôm Xingfa

Cửa sổ mở hất nhôm Xingfa

Cửa Sổ Mở Hất 2 Cánh Nhôm Xingfa

Cửa sổ mở hất nhôm Xingfa

Cửa Sổ Mở Hất 3 Cánh Nhôm Xingfa

Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa

Cửa Sổ Mở Quay 1 Cánh Nhôm Xingfa

Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa

Cửa Sổ Mở Quay 2 Cánh Nhôm Xingfa

Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa

Cửa Sổ Mở Quay 4 Cánh Nhôm Xingfa